Üdvözöljük az áruházban

Elállási jog

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga az üzleteinkben történő személyes átvétel esetén is gyakorolható, amennyiben a távollévő felek közötti szerződés létrejött. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát 14 napon belül a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel.


Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt a CSUTAK Bútor és Lakberendezés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem teljesít. Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.


Az elállási jog gyakorlása szaküzleteinkben lehetséges, vagy futárszolgálat igénybevételével, üzletünkbe történő visszajuttatással. A CSUTAK Bútor és Lakberendezés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. Az Ügyfél kérésére és költségére munkatársaink gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, az erre vonatkozó igényeket ügyfélszolgálatunk fogadja.


Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat az az alábbi elérhetőségen keresztül